Boksery w potrzebie

Ledwo Dycha

Rok 2021:

marzec                  …,..

luty                         1412,00

styczeń                1357,00

Rok 2020:

grudzień                1637,00

listopad                 1637,00

październik         1602,00

wrzesień               1647,00

sierpień                   1417,30

lipiec                         1647,00

czerwiec                1637,00

maj                            1362,00

kwiecień                1787,00

marzec                    1927,00

luty                            1467,00

styczeń                    1572,00

Rok 2019:

grudzień :          1802,00

listopad:             1397,00

październik:     1787,00

wrzesień:           1497,00

sierpień:              1542,00

lipiec:                    1712,00

czerwiec:            1327,00

maj:                        1567,00

kwiecień:            1782,00

marzec                 1452,00

luty:                       1672,00

styczeń:              1582,00

Rok 2018:

grudzień:          1642,00

listopad:              1762,00

październik:     1792,00

wrzesień:           1337,00

sierpień:             1652,00

lipiec:                   1897,00

czerwiec:           1697,00

maj:                      1657,00

kwiecień:           1910,00

marzec:              2027,52

luty:                     1702,00

styczeń:            1717,00

Rok 2017: 

Grudzień         1712,00

Listopad          1617,00

Październik  1672,00

Wrzesień       1827,00 zł

Sierpień          1637,00 zł

Lipiec               1587,00 zł

Czerwiec       1732,00 zł

Maj                   1627,00 zł

Kwiecień       1482,00 zł

Marzec          1617,88 zł

Luty                 1462,00 zł

Styczeń         1527,00 zł

Rok 2016:  19 138,96 zł

 

Rok 2015:   22067,82 zł

Rok 2014:   20963,81 zł

Rok 2013:   16 935,51 zł

Rok 2012:   12 358,03 zł

Rok 2011:    6 103,84 zł