Boksery w potrzebie

Ledwo Dycha

Rok 2020:

luty                             1467,00

styczeń               1572,00

Rok 2019:

grudzień :          1802,00

listopad:                1397,00

październik:   1787,00

wrzesień:         1497,00

sierpień:            1542,00

lipiec:                         1712,00

czerwiec:         1327,00

maj:                                   1567,00

kwiecień:           1782,00

marzec                    1452,00

luty:                                1672,00

styczeń:              1582,00

Rok 2018:

grudzień:          1642,00

listopad:              1762,00

październik:     1792,00

wrzesień:           1337,00

sierpień:             1652,00

lipiec:                   1897,00

czerwiec:           1697,00

maj:                      1657,00

kwiecień:           1910,00

marzec:              2027,52

luty:                     1702,00

styczeń:            1717,00

Rok 2017: 

Grudzień         1712,00

Listopad          1617,00

Październik  1672,00

Wrzesień       1827,00 zł

Sierpień          1637,00 zł

Lipiec               1587,00 zł

Czerwiec       1732,00 zł

Maj                   1627,00 zł

Kwiecień       1482,00 zł

Marzec          1617,88 zł

Luty                 1462,00 zł

Styczeń         1527,00 zł

Rok 2016:  19 138,96 zł

 

Rok 2015:   22067,82 zł

Rok 2014:   20963,81 zł

Rok 2013:   16 935,51 zł

Rok 2012:   12 358,03 zł

Rok 2011:    6 103,84 zł

Sponsorzy i partnerzy