Boksery w potrzebie

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązuje od 23 maja 2018 r.
Fundacja Boksery w Potrzebie, właściciel strony internetowej http://fundacja-bokserywpotrzebie.pl, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z niej. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.
Polityka Prywatności określa to, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.
1. SŁOWNIK POJĘĆ UŻYWANYCH W TREŚCI POLITYKI:

Boksery w Potrzebie, Fundacja, my, nasze – Fundacja Boksery w Potrzebie z siedzibą w Warszawie, ul. Zgrupowania Żmija 25/49 Osoby współpracujące – osoby, które w ramach wolontariatu, adopcji lub zrzeczenia powierzają swoje dane osobowe Fundacji Boksery w potrzebie zgodnie z jej działaniem statutowym. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wolontariusz – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada aktualną umowę wolontariacką z fundacją Boksery w Potrzebie Dom Tymczasowy– pełnoletnia osoba fizyczna, która aktualną umowę wolontariacką oraz o prowadzenie domu tymczasowego z fundacją Boksery w Potrzebie Dom adopcyjny – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana adopcją psa z Bokserów w Potrzebie Osoba Zrzekająca się – osoba zrzekająca się psa na rzecz fundacji Boksery w Potrzebie Potencjalny Dom Adopcyjny – osoba występująca do fundacji Boksery w Potrzebie z zapytaniem o adopcję psa Ty, Twój – odpowiednia osoba współpracująca Strona, nasza strona – http://fundacja-bokserywpotrzebie.pl
2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ? Fundacja Boksery w Potrzebie jest administratorem Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam poprzez wypełnienie formularzy zawartych na stronie, podpisanie umowy wolontariackiej, umowy o dom tymczasowy, umowy adopcyjnej lub umowy zrzeczenia się własności psa, a także poprzez przekazanie darowizny na rzecz Fundacji.
W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres rodo@fundacja-bokserywpotrzebie.pl
3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ? W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.
UMOWA O WOLONTARIAT Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w umowie wolontariackiej, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, PESEL. Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
UMOWA O DOM TYMCZASOWY
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w umowie o dom tymczasowy, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, PESEL.
UMOWA ADOPCYJNA PSA Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w umowie adopcyjnej psa, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, PESEL. Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
UMOWA ZRZECZENIA PSA Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w umowie zrzeczenia się psa, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, PESEL. Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
ANKIETA PRZEDADOPCYJNA Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w ankiecie przedadopcyjnej psa, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, PESEL, warunki rodzinne oraz mieszkalne. Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonanie wizyty przedadopcyjnej oraz umowy, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
DAROWIZNA Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas przekazania darowizny na rzecz Bokserów w Potrzebie, to znaczy imię i nazwisko oraz inne dane przekazane przez Ciebie podczas przekazywania darowizny. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zbieraniu darowizn w celu kontynuowania działalności statutowej
ZGŁOSZENIE BOKSERA W POTRZEBIE: W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przez telefon, przesłane nam emailem lub za pomocą mediów społecznościowych, to znaczy Twój adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu i dane, które dobrowolnie podajesz nam w podczas składania zgłoszenia. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na statutowej pomocy psom rasy bokser oraz w typie rasy bokser.
FORUM BOKSERY W POTRZEBIE: Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas zakładania konta na Forum Bokserów w Potrzebie, to znaczy imię i nazwisko oraz inne dane przekazane przez Ciebie podczas dokonywania wpisów. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający usprawnieniu wymiany informacji na temat naszych podopiecznych, propagowaniu adopcji oraz poprawie funkcjonalności Fundacji Boksery w Potrzebie.
STATYSTYKA KORZYSTANIA ZE STRONY:
Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszej stronie, takie jak: odwiedzane strony i podstron oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z naszej strony oraz na poprawie usług.
ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW, ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w umowach i zgłoszeniach, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności fundacji oraz na budowaniu pozytywnych relacji z osobami współpracującymi z Fundacją, opartych na rzetelności i lojalności.
ROZSYŁANIE KARTEK ŚWIĄTECZNYCH Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas wypełniania umów wolontariackich, adopcyjnych, domów tymczasowych, a także darowizn Wykorzystanie danych. Dane wykorzystujemy do przesłania kartek świątecznych w okresie świąt Bożego Narodzenia. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na budowaniu pozytywnych relacji z osobami współpracującymi z Fundacją, opartych na rzetelności i lojalności. Równowaga interesów. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że przesyłanie kartek świątecznych nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości. Szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie kartek świątecznych. Możesz nie wyrazić na to zgody pisząc do nas na rodo@fundacja-bokserywpotrzebie.pl.
6. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
Rada i Zarząd Boksery w Potrzebie Udostępniamy twoje dane członkom Rady i Zarządu, aby mogli się z Tobą skontaktować, w celu na jaki wyraziłeś zgodę.
Wolontariusze Udostępniamy twoje dane członkom Wolontariuszom, aby mogli się z Tobą skontaktować, w celu na jaki wyraziłeś zgodę.
Dostawcy usług Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdziesz tutaj. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany
Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu na stronie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
Organy państwowe Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Okres przechowywania twoich danych zależy od celu: 1. Umowy wolontariackie – Twoje dane będą u nas przez okres 90 dni od wygaśnięcia 2. Umowy adopcyjne – przez cały okres działania Fundacji 3. Umowy o dom tymczasowy – Twoje dane będą u nas przez okres 90 dni od wygaśnięcia 4. Umowy zrzeczenia – przez cały okres działania Fundacji 5. Dane związane z Forum internetowym – przez cały okres działania Forum 6. Ankieta przedadopcyjna – przez okres operacyjny 30 dni od przesłania ankiety
8. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres rodo@fundacja-bokserywpotrzebie.pl .
Prawo do cofnięcia zgody Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie przesłania formularza, jak również danych, które udostępniłeś nam przesyłając wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. możliwości udziału w dalszych rekrutacjach lub otrzymywania informacji handlowych). Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO
Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, marketingiem naszych usług , prowadzeniem statystyki korzystania ze strony czy badaniem satysfakcji. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę; b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych; d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze strony i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny; e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń. Podstawa prawna: art. 17 RODO
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz to uczynić np. w następujących przypadkach: a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania; c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe. Podstawa prawna: art. 18 RODO
Prawo dostępu do danych Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo: a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; c) uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO
Prawo do sprostowania danych Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). Podstawa prawna: art. 16 RODO
Prawo do przenoszenia danych Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pdf. Podstawa prawna: art. 20 RODO
W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie? Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu kolejnego miesiąca informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Stosujemy nowoczesne rozwiązania chmurowe, programy antywirusowe, Firewall, zabezpieczamy nasze telekomunikacyjne urządzenia końcowe hasłem, a dokumenty w formie papierowej w zabezpieczonych szafach.
10. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES? Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
11. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie http://fundacja-bokserywpotrzebie.pl, a w przypadku bardzo istotnych zmian, prześlemy ci ją na maila.