Boksery w potrzebie

Chata na chwilę

Dom tymczasowy… Dom przechodni… Dom na chwilkę…

Dlaczego dom tymczasowy jest taki ważny ?

Ponieważ gdy ktoś traci wszystko, potrzebuje bezpiecznego miejsca by na nowo zbudować swój świat. Bokser w potrzebie – najczęściej bezdomny, często niedożywiony i chory. Bokser w potrzebie ma złamane serce, zranioną duszę lub niedostatki wychowania…Potrzebuje pomocnej dłoni przy starcie w nowe życie.
Dom tymczasowy to miejsce leczenia dusz, sklejania serc, powrotu do zdrowia lub nauki prawidłowych zachowań. W domu tymczasowym boksery odnawiają więzi z człowiekiem. W towarzystwie człowieka szybciej zapominają o smutku jakiego doświadczyły.
Hotel, nawet najlepszy nie zastąpi zwykłego życia w rodzinie.
Nasi podopieczni, którym udało się zamieszkać w domach tymczasowych szybciej wracają do zdrowia, szybciej się uczą poprawnych zachowań, są weselsze – częściej się bawią. Mają też łatwiejszą drogę do adopcji. Opiekunowie obserwują ich zachowania w zwykłych sytuacjach, nie występuje nadmierna ekscytacja czy apatia związana z osamotnieniem.
Możemy zapewnić im indywidualną opiekę i naukę, więcej troski i poczucia bezpieczeństwa.

Jakie wsparcie otrzymuje dom tymczasowy od Fundacji ?

Fundacja pokrywa koszty utrzymania psa w domu tymczasowym, koszty weterynaryjne, leki, karmy,niezbędne akcesoria lub konieczne szkolenia. Dom tymczasowy ma też zapewniony kontakt z trenerem bądź behawiorystą. Znajduje się w stałym kontakcie z wolontariuszem odpowiedzialnym za adopcję podopiecznego.

Jakie wymogi powinien spełnić dom tymczasowy ?

Podobnie jak w przypadku adopcji podopiecznych dobieramy patrząc na cechy charakteru- wymogi zdrowotne, aktywność. Każdy z naszych podopiecznych jest inny, dlatego różne domy tymczasowe się dla nich nadają. Zadajemy wiele pytań, głównie po to by „miś był na miarę możliwości”
Bardzo ważna jest dla nas szczerość w kontaktach.

Kto może zostać opiekunem tymczasowym ?

Każdy kto jest pełnoletni, dysponuje czasem i miejscem dla psa.
Opiekunowie w domu tymczasowym muszą być cierpliwi i wyrozumiali – to od nich zależy budowa relacji z psem. Muszą być troskliwi, dobrze gdy są konsekwentni w postępowaniu z psem.
Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego, ukończonych kursów. Wymagamy empatii oraz rozwagi.
W zależności od deklaracji wymaga się tylko tych cech i umiejętności jakie są przedstawione w wywiadzie. Mile widziana tolerancja i elastyczność ponieważ „nasze dzieci” sprawiają czasem niespodzianki.Nie możemy też zapominać iż koszt utrzymania psa w domu tymczasowym jest nieporównanie mniejszy niż w hotelu, dlatego gdy ktoś zostaje domem tymczasowym pomaga więcej niż jednemu psu !
Jeśli chcesz być opiekunem tymczasowym – zapraszamy do rozmowy.
Jeśli masz wątpliwości czy nadajesz się na dom tymczasowy – zapraszamy do rozmowy.
Jeśli …jeśli w twojej głowie pojawiają się pytania – zapraszamy, zadaj je nam !Nie wypłacamy pensji opiekunom tymczasowym.